“Chemia Nowej Ery” od Jana Kulawika

Chemia Nowej Ery to podręcznik przeznaczony do zdobywania wiedzy z zakresu chemii przez uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej. Książka została przygotowana w sposób bardzo atrakcyjny i przystępny. W skuteczny sposób łączy wiedzę z informacjami, które dotyczą zastosowań chemii. Niezwykle ciekawym pomysłem jest częste znajdowanie i odwoływanie się do przykładów z życia codziennego potwierdzających obecność chemii w różnych aspektach i sytuacjach, w których znajduje się człowiek. Takie podejście wyzwala ciekawość w młodym człowieku. Przestaje on podchodzić do przedmiotu jako kolejnej dawki wiedzy, która do niczego się nie przyda. Ten sposób prezentuje określoną dziedzinę jako naukę praktyczną oraz nowoczesną.

W jaki sposób przygotowany został określony podręcznik? Jak wpływa na rozwój wiedzy i umiejętności uczniów?

Książka “Chemia Nowej Ery” została tak przygotowana, żeby ułatwić opanowanie podstawowych wiadomości z chemii, dzieciom, dla których przedmiot ten nie jest łatwy. Przykłady zaprezentowane w podręczniku zostały wyjaśnione dokładnie, krok po kroku. Dzięki temu wszelkie trudności znikają, a przedmiot staje się łatwiejszy, niż wydaje. Treści zawarte w omawianej książce kształcą zasadnicze umiejętności.

Autorzy przy opracowywaniu treści osiągnęli cel polegający na stopniowym wprowadzaniu ucznia do zagadnień określonej dziedziny wiedzy. Rezultat ten został zrealizowany przez optymalny podział treści, na taką która dotyczy klasy 7 oraz 8. Powtórzenie wiadomości z tlenków i wodorotlenków, które zawarte zostało na początku klasy 8, skutecznie wprowadza ucznia do kolejnych, bardziej zaawansowanych zagadnień.

Bardzo ważnym aspektem jest skuteczna umiejętność opisywania doświadczeń chemicznych. I ta kwestia jest ciekawie zaprezentowana w podręczniku przez zastosowanie precyzyjnych instrukcji, które zilustrowane zostały przy wykorzystaniu schematów oraz fotografii. W sposób czytelny wyróżnione zostały obserwacje, a także wnioski. Doświadczenia zalecane do wykonania w nowej podstawie programowej zostały dobrze wyróżnione.

Podręcznik opracowano tak, aby wzbudzał on zainteresowanie wskazaną dziedziną wiedzy, jaką jest chemia. Co więcej, prezentuje ją jako naukę nowoczesną, która ma silny związek z życiem codziennym każdego człowieka.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?

– książka pomocna jest w sprawdzaniu wiadomości,

– pozwala na ćwiczenie umiejętności przed testem za pośrednictwem podsumowań, a także przekrojowych zadań,

–  przez wykorzystanie zadań o podwyższonym stopniu trudności rozwija zainteresowania uczniów, którzy szczególnie chcą poznać określoną dziedzinę wiedzy i starają się o uzyskanie oceny celującej.