“Chemia Nowej Ery” od Jana Kulawika

Chemia Nowej Ery to podręcznik przeznaczony do zdobywania wiedzy z zakresu chemii przez uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej. Książka została przygotowana w sposób bardzo atrakcyjny i przystępny. W skuteczny sposób łączy wiedzę z informacjami, które dotyczą zastosowań chemii. Niezwykle ciekawym pomysłem jest częste znajdowanie i odwoływanie się do przykładów z życia codziennego potwierdzających obecność chemii w różnych aspektach i sytuacjach, w których znajduje się człowiek. Takie podejście wyzwala ciekawość w młodym człowieku. Przestaje on podchodzić do przedmiotu jako kolejnej dawki wiedzy, która do niczego się nie przyda. Ten sposób prezentuje określoną dziedzinę jako naukę praktyczną oraz nowoczesną.

W jaki sposób przygotowany został określony podręcznik? Jak wpływa na rozwój wiedzy i umiejętności uczniów?

Książka “Chemia Nowej Ery” została tak przygotowana, żeby ułatwić opanowanie podstawowych wiadomości z chemii, dzieciom, dla których przedmiot ten nie jest łatwy. Przykłady zaprezentowane w podręczniku zostały wyjaśnione dokładnie, krok po kroku. Dzięki temu wszelkie trudności znikają, a przedmiot staje się łatwiejszy, niż wydaje. Treści zawarte w omawianej książce kształcą zasadnicze umiejętności.

Autorzy przy opracowywaniu treści osiągnęli cel polegający na stopniowym wprowadzaniu ucznia do zagadnień określonej dziedziny wiedzy. Rezultat ten został zrealizowany przez optymalny podział treści, na taką która dotyczy klasy 7 oraz 8. Powtórzenie wiadomości z tlenków i wodorotlenków, które zawarte zostało na początku klasy 8, skutecznie wprowadza ucznia do kolejnych, bardziej zaawansowanych zagadnień.

Bardzo ważnym aspektem jest skuteczna umiejętność opisywania doświadczeń chemicznych. I ta kwestia jest ciekawie zaprezentowana w podręczniku przez zastosowanie precyzyjnych instrukcji, które zilustrowane zostały przy wykorzystaniu schematów oraz fotografii. W sposób czytelny wyróżnione zostały obserwacje, a także wnioski. Doświadczenia zalecane do wykonania w nowej podstawie programowej zostały dobrze wyróżnione.

Podręcznik opracowano tak, aby wzbudzał on zainteresowanie wskazaną dziedziną wiedzy, jaką jest chemia. Co więcej, prezentuje ją jako naukę nowoczesną, która ma silny związek z życiem codziennym każdego człowieka.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?

– książka pomocna jest w sprawdzaniu wiadomości,

– pozwala na ćwiczenie umiejętności przed testem za pośrednictwem podsumowań, a także przekrojowych zadań,

–  przez wykorzystanie zadań o podwyższonym stopniu trudności rozwija zainteresowania uczniów, którzy szczególnie chcą poznać określoną dziedzinę wiedzy i starają się o uzyskanie oceny celującej.

 

Tomasz Rachwał – “Oblicza geografii 2”

Większość podręczników do geografii dla liceów oraz techników szybko traci swoją ważność i aktualność. Dziś świat zmienia się w zaskakującym tempie i informacje zamieszczane w książkach do nauki w szkołach szybko okazują się być już nieaktualne. Wydawnictwo Nowa Era doskonale trzyma rękę na pulsie i regularnie wprowadza na rynek publikacji podręcznikowych rozwiązania w postaci książek z jak najaktualniejszymi danymi. Do takich podręczników należy między innymi publikacja „Oblicza geografii 2”, której autorem jest Tomasz Rachwał. Książki z wydawnictwa Nowa Era zaopatrują plecaki polskich uczniów od wielu już lat i decydując się na korzystanie z tej oferty edukacyjnej, można mieć pewność, że wiedza opracowana zostanie na możliwie najwyższym poziomie. Każda księgarnia internetowa podręczniki do geografii powinna aktualizować możliwie jak najszybciej, choć nie zawsze w gąszczu informacji udaje się wyłowić wiadomość, że właśnie odświeżone wydanie danego podręcznika zostało wprowadzone na rynek.

Geografia w szkole średniej

Raczej cieszy się umiarkowaną popularnością. Wiele tu jednak zależy od pedagoga, a nie od samego podręcznika, choć wiadomo, że jeśli jest napisany ciekawie i ze swadą – to zainteresuje nawet najbardziej wybrednego malkontenta. Podręcznik „Oblicza geografii 2” pozwala odkryć losy świata na zupełnie nowym poziomie. Dzięki niemu:

– poznajemy najdalsze zakątki świata

– uczymy się nie tylko znajomości ciekawych miejsc, ale także znaczenia politycznego

– rozpatrujemy przyczyny oraz następstwa danych problemów

– szukamy zależności między cywilizacjami żyjącymi w skrajnie różnych warunkach

– rozwijamy aspekty nie tylko typowo geograficzne, ale także gospodarcze, społeczne i polityczne

– uczymy się łączyć poszczególne pojęcia (np. ekonomii z polityką, położenia geograficznego z rozwojem społecznym)

– poznajemy kulturę różnych zakątków świata, dzięki czemu ubogacamy naszą otwartość na to, co dzieje się poza granicami Polski

Warto korzystać także przed maturą

„Oblicza geografii 2” są podręcznikiem na wskroś unikalnym i nastawionym na wszechstronne zastosowanie. Zakres rozszerzony tej publikacji pozwala szybko i efektywnie przygotować się do maturalnych egzaminów. Każdy uczeń, który skorzysta przed maturą z tej książki może mieć pewność, że zda egzamin ustny co najmniej na poziomie przyzwoitym. Wiedza prezentowana w podręczniku jest w sposób niezwykle klarowny i pozbawiony niepotrzebnych dygresji, dzięki czemu uczeń może od razu skoncentrować się na przyswajaniu tego, co w praktyce będzie mu najbardziej potrzebne.

Krótkie podsumowanie serii „Biologia na czasie”

Biologia to jeden z istotniejszych przedmiotów, którego w szkole uczą się dzieci. W trakcie jego trwania uczniowie zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania ludzkiego organizmu czy tematyką fauny i flory z każdym roku zwiększając zakres posiadanej wiedzy oraz szczegółowo zapoznając się z poszczególnymi obszarami tematycznymi. Przedmiot określany mianem biologia pojawia się w dalszych etapach edukacji i kontynuowany jest w zależności od kierunku obranego w szkołach średnich. W każdym jednak przypadku wsparciem przekazywanej wiedzy oraz kompendium zawierającym wszystkie niezbędne informacje ujęte w programie nauczania w konkretnej klasie, jest podręcznik oraz dodatkowe formy wspierające (np. karty pracy). W szkołach średnich jest to seria  “Biologia na czasie” wydawnictwa Nowa Era.

 

Co zawiera seria “Biologia na czasie” wydawnictwa Nowa Era?

W składzie omawianej serii znajdują się (przed reformą):

– podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy,

– podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Biologia na czasie 1

– podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Biologia na czasie 2

– podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Biologia na czasie 3 oraz karty pracy  ucznia w zakresie podstawowym, atlas anatomiczny.

 

W składzie omawianej serii znajdują się (po reformie):

– w zakresie podstawowym: podręcznik oraz karty pracy ucznia część 1,

– w zakresie rozszerzonym: podręcznik oraz maturalne karty pracy część 1,

– książki nauczyciela w zakresie podstawowym (3 części),

– książki nauczyciela w zakresie rozszerzonym (4 części).

Jakie treści można znaleźć się w serii “Biologia na czasie”  wydawnictwa Nowa Era (po reformie)?

Nowe wydanie dla uczniów szkół ponadpodstawowych opracowano z myślą o młodszej grupie wiekowej, przez co zawarte w niej treści podane są w przystępny sposób, łatwy do zapamiętania. Cel osiągnięto poprzez odpowiednie sformułowania, konstrukcję samego podręcznika oraz podzieleniu treści na mniejsze, bardziej przyswajalne dawki. Treść rozdziałów możliwa jest do zrealizowania w trakcie trwania jednej godziny lekcyjnej, nie obciążając tym samym ani ucznia, ani nauczyciela pędzącego z realizacją podstawy programowej.

Ponadto każdy z rozdziałów podzielony jest na przejrzyste części: podkreśla najważniejsze jego elementy (“zwróć uwagę na”)  zbiera całość w jasne podsumowanie (“podsumowanie”) oraz podaje wiedzę w pigułce (“w skrócie”). W serii uczniowie zachęcani są do podejmowania własnych eksperymentów (np. “krok po kroku”). Tym samym wzbudzając zainteresowanie biologią.