Krótkie podsumowanie serii „Biologia na czasie”

Biologia to jeden z istotniejszych przedmiotów, którego w szkole uczą się dzieci. W trakcie jego trwania uczniowie zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania ludzkiego organizmu czy tematyką fauny i flory z każdym roku zwiększając zakres posiadanej wiedzy oraz szczegółowo zapoznając się z poszczególnymi obszarami tematycznymi. Przedmiot określany mianem biologia pojawia się w dalszych etapach edukacji i kontynuowany jest w zależności od kierunku obranego w szkołach średnich. W każdym jednak przypadku wsparciem przekazywanej wiedzy oraz kompendium zawierającym wszystkie niezbędne informacje ujęte w programie nauczania w konkretnej klasie, jest podręcznik oraz dodatkowe formy wspierające (np. karty pracy). W szkołach średnich jest to seria  “Biologia na czasie” wydawnictwa Nowa Era.

 

Co zawiera seria “Biologia na czasie” wydawnictwa Nowa Era?

W składzie omawianej serii znajdują się (przed reformą):

– podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy,

– podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Biologia na czasie 1

– podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Biologia na czasie 2

– podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Biologia na czasie 3 oraz karty pracy  ucznia w zakresie podstawowym, atlas anatomiczny.

 

W składzie omawianej serii znajdują się (po reformie):

– w zakresie podstawowym: podręcznik oraz karty pracy ucznia część 1,

– w zakresie rozszerzonym: podręcznik oraz maturalne karty pracy część 1,

– książki nauczyciela w zakresie podstawowym (3 części),

– książki nauczyciela w zakresie rozszerzonym (4 części).

Jakie treści można znaleźć się w serii “Biologia na czasie”  wydawnictwa Nowa Era (po reformie)?

Nowe wydanie dla uczniów szkół ponadpodstawowych opracowano z myślą o młodszej grupie wiekowej, przez co zawarte w niej treści podane są w przystępny sposób, łatwy do zapamiętania. Cel osiągnięto poprzez odpowiednie sformułowania, konstrukcję samego podręcznika oraz podzieleniu treści na mniejsze, bardziej przyswajalne dawki. Treść rozdziałów możliwa jest do zrealizowania w trakcie trwania jednej godziny lekcyjnej, nie obciążając tym samym ani ucznia, ani nauczyciela pędzącego z realizacją podstawy programowej.

Ponadto każdy z rozdziałów podzielony jest na przejrzyste części: podkreśla najważniejsze jego elementy (“zwróć uwagę na”)  zbiera całość w jasne podsumowanie (“podsumowanie”) oraz podaje wiedzę w pigułce (“w skrócie”). W serii uczniowie zachęcani są do podejmowania własnych eksperymentów (np. “krok po kroku”). Tym samym wzbudzając zainteresowanie biologią.